olimpiady / szkoy gimnazjalne

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistw

Polskie Towarzystwo Historyczne, które od przeszo czterdziestu lat jest organizatorem Olimpiady Historycznej dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych, bdzie od biecego roku szkolnego organizowa równie Olimpiad Historyczn Gimnazjalistów. Wsparcia finansowego przedsiwziciu udzielio Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Organizatorzy dooyli stara, aby Olimpiada rónia si od innych konkursów historycznych, dlatego oprócz rzetelnej wiedzy merytorycznej uczestnicy bd mogli w trakcie eliminacji zaprezentowa równie umiejtnoci zwizane z pisaniem prac historycznych oraz wasne przemylenia na temat wybranych lektur historycznych.
Szczegóowe informacje: gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl
Zapraszamy wszystkich chtnych do uczestnictwa w eliminacjach Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów i yczymy jak najlepszych wyników.

dr hab. Magorzata Machaek, prof. US
Przewodniczca Komitetu Gównego
Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

 

 

 

Dodany: 2016-09-08
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Agnieszka Skowron