olimpiady / szkoy gimnazjalne

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Spoeczestwie

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaprasza uczniów gimnazjów do udziau w II edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Spoeczestwie.

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Spoeczestwie to ogólnopolski trzystopniowy konkurs. Hasem przewodnim tegorocznej edycji zawodów jest „Rola Europy w zmieniajcym si wiecie: rozwój spoeczny i gospodarczy starego kontynentu w XXI wieku”.

Celem zawodów jest poszerzanie wiedzy, ksztatowanie umiejtnoci i promowanie postaw, które umoliwiaj pene i efektywne uczestnictwo modych ludzi w yciu spoeczestwa obywatelskiego.

Szczegóowe informacje (regulamin, harmonogram zawodów oraz formularz rejestracyjny) dostpne s na stronie internetowej Olimpiady www.gowos.pl

Dodany: 2016-10-05
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Agnieszka Skowron