edukacja mniejszoci

Obowizujce akty prawne

 

  1. USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz jzyku regionalnym;   [tekst ustawy]
     
  2. USTAWA z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty z pón. zm.;   [tekst ustawy]

  3. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoy i placówki publiczne zada umoliwiajcych podtrzymywanie poczucia tosamoci narodowej, etnicznej i jzykowej uczniów nalecych do mniejszoci narodowych i etnicznych oraz spoecznoci posugujcej si  jzykiem regionalnym;   [tekst rozporzdzenia]

  4. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoy i placówki publiczne zada umoliwiajcych podtrzymywanie poczucia tosamoci narodowej, etnicznej i jzykowej uczniów nalecych do mniejszoci narodowych i etnicznych oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym.   [tekst rozporzdzenia]

 

 

Dodany: 2012-07-27
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa