edukacja mniejszoci

Konferencja informacyjno-promocyjna nt. stypendiw zagranicznych dla nauczycieli w ramach programu Comenius i innych programw europejskich

Kuratorium Owiaty w Katowicach organizuje dnia 12 grudnia 2012 r. konferencj informacyjno-promocyjn nt. stypendiów zagranicznych dla nauczycieli w ramach programu Comenius i innych programów europejskich.
Konferencja jest adresowana do nauczycieli jzyka niemieckiego w przedszkolach, szkoach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W trakcie spotkania zostan przedstawione szczegóowe informacje na temat zasad udziau w projektach oraz moliwoci dofinansowania.  W ramach konferencji zostanie przedstawiona oferta Instytutu Goethego oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Mobilnoci Comeniusa, a take seminaria Rady Europy, wizyty studyjne LLP, asystentura Comeniusa.
Konferencja odbdzie si w Sali Sejmu lskiego Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Jagielloskiej 25 w godz. 10:00 – 14:00.
Chtni do udziau w konferencji nauczyciele powinni przesa zgoszenie drog elektroniczn do Zespou Programów Europejskich i Wspópracy z Zagranic do dnia 5 grudnia 2012 roku (a.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl).
 

 

Dodany: 2012-11-29
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Adam Zabiegaa