edukacja mniejszoci

Konkurs stypendialny dla uczniw romskich szczeglnie uzdolnionych

Kuratorium Owiaty w Katowicach informuje, e Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogasza w ramach zadania zleconego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.
Poprzez organizacj konkursu stypendialnego Stowarzyszenie pragnie wesprze utalentowane dzieci romskie, które nie maj wsparcia lub motywacji do dalszego rozwijania swojego talentu.
Zgodnie z regulaminem ww. konkursu kart zgoszeniow wraz z zacznikami, dokumentujcymi osignicia ucznia naley przesa do dnia 29 maja 2013 r. na adres: Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, ul. Kopernika 7, 95-200 Pabianice, z dopiskiem „konkurs stypendialny".

- informacje o konkursie
- regulamin konkursu
- karta zgoszeniowa

 

 

 

 

Dodany: 2013-05-15
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa