edukacja mniejszoci

Oglnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniw romskich 2015 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce organizuje ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich. Szczegóowe informacje o konkursie wraz z kart zgoszeniow znajduj si na stronach: mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl     oraz    www.cdirp.pl

Dodany: 2015-05-05
Dodany przez: D.Karwacki | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa