edukacja mniejszoci

Program NIWKI 2016 - szkolenia dla nauczycieli rnych specjalnoci ze szk, prowadzcych nauczanie jzyka mniejszoci narodowej

Oferta

Zgoszenie

Dodany: 2016-02-11
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa