edukacja mniejszoci

Konkurs stypendialny dla romskich uczniw szk ponadgimnazjalnych

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkó ponadgimnazjalnych

 

Zwizek Romów Polskich  z siedzib w Szczecinku ogasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkó ponadgimnazjalnych. Stypendia motywacyjne bd wypacane ze rodków przyznanych przez Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji.

             Konkurs przeznaczony jest dla osób pochodzenia romskiego, uczcych si w szkoach ponadgimnazjalnych dziennych: liceach, technikach, szkoach zawodowych, szkoach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkó publicznych w roku szkolnym 2015/2016. Równie absolwenci szkó ponadgimnazjalnych, którzy ukoczyli  nauk w roku szkolnym 2015/2016 mog stara si o stypendium.            

            Osoby aplikujce powinny posugiwa si jzykiem romani oraz kultywowa tradycje romskie. Rekrutacja odbdzie si na terenie caej Polski. Ostatecznego wyboru stypendystów dokona Komisja Stypendialna. 

            Regulamin konkursu stypendialnego, formularz zgoszeniowy i spis wymaganych w zaczeniu. Dokumenty dostpne s take na stronie internetowej ZRP www.romowie.com  w zakadce Stypendia.

             Wnioski o stypendium motywacyjne naley przesya do siedziby ZRP w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 wrzenia 2016 roku.

  

 

Regulamin konkursu

Wniosek

Owiadczenie

Zgoda

Lista kontrolna

 

Dodany: 2016-09-12
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa