System Informacji Owiatowej

Zagubione haso do SIO

Poniewa otrzymujemy wiele telefonów w sprawie odzyskania utraconego lub zpomnianego hasa do SIO informujemy, e moliwe jest zdefiniowanie nowego hasa. Mona to zrobi usuwajc plik o nazwie: passwd.dat. W zalenosci od systemu operacyjnego plik ten moe znajdowac si w rónych miejscach. Dlatego najprostsza metoda to uycie wbudowanej  wyszukiwarki Windowsa dostpnej w menu Start. Po znalezieniu i usunieciu  pliku passwd.dat program SIO bdzie si zachowywa tak, jakby by uruchomiony po raz pierwszy a wic pozwoli na zdefiniowanie nowego administratora i hasa. 

Dodany: 2013-03-20
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Andrzej Kloc