System Informacji Owiatowej

SIO na 31 marca 2017 r.

Zgodnie z komunikatem MEN w sprawie sprawozdawczoci w systemie informacji owiatowej - dostpnym tutaj - obowizek sprawozdawczy na 31 marca br. wykonuj Pastwo przekazujc dane w dotychczas funkcjonujcym systemie, tzw. starym SIO.

Program do pobrania wersja 3.22

Terminy przekazywania baz owiatowych 

 

Dodany: 2017-03-13
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: