Komunikaty

II Oglnopolska Konferencja "O edukacji inaczej - edukacja oparta na dowodach"

Dodany: 2017-03-20

Ramowe plany nauczania - rozporzdzenie podpisane

Dodany: 2017-03-20

Organizacja szk i przedszkoli – rozporzdzenie podpisane

Dodany: 2017-03-20

III edycja programu "Grosz do Grosza"

Dodany: 2017-03-14

XXIII sesja Sejmu Dzieci i Modziey

Szczegóowe informacje o projekcie »

Dodany: 2017-03-10

Rozpocza si rekrutacja do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Modziey. Ju dzi zgo si do projektu!

Dodany: 2017-03-09

Wyniki konkursu plastycznego "Sznupek radzi, jak zim bezpiecznie si bawi", zorganizowanego w zwizku z akcj "Bezpieczne ferie 2017" w wojewdztwie lskim

Dodany: 2017-03-08

Kampania przeciwko wadliwym kodom pamici

Dodany: 2017-03-08

Oglnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Modziey Biaystok 2017

Dodany: 2017-03-08

Kryteria podziau 0,4 % rezerwy czci owiatowej subwencji oglnej na rok 2017

Dodany: 2017-03-07

Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczce wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkoach

Dodany: 2017-03-07

"Polska-Szwecja midzy rywalizacj i wspprac"

Dodany: 2017-03-06 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-07

Konkurs "W poszukiwania wiadka historii"

Dodany: 2017-03-06

Muzeum Historii ydw Polskich POLIN - oferta edukacyjna

Dodany: 2017-03-02 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-02

Oglnopolski projekt Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoa Cyfrowa

Dodany: 2017-03-01

VI Oglnopolska Konferencja "Normalizacja w Szkole"

Dodany: 2017-03-01

Panel dyskusyjny pt. EGZAMIN praktycznie. Bez Problemu.

Dodany: 2017-03-01

Zaproszenie na wykad pt. "Anoreksja prawdy. Jak y i myle w kulturze postprawdziwoci?"

Dodany: 2017-03-01

Letnie stypendia dla nauczycieli jzyka francuskiego

Dodany: 2017-03-01

Oglnopolski Konkurs Eksperyment acuchowy

Dodany: 2017-02-28