Komunikaty

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie wojewdztwa lskiego akcji szczepienia lisw wolno yjcych w akcji wiosennej w 2017 roku.

Dodany: 2017-04-19

Program Polskie Nadzieje Olimpijskie

Dodany: 2017-04-13

II Edukacyjne Forum Energetyki Jdrowej

Dodany: 2017-04-12

Akademia Liderw Fundacji witego Mikoaja

Dodany: 2017-04-12

Pismo dot. moliwoci dokonania korekty podziau dotacji przedszkolnej na poszczeglne rozdziay klasyfikacji budetowej

Dodany: 2017-04-07

Zarzdzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrw z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracownikw urzdw administracji rzdowej

Dodany: 2017-04-06

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Zwizek Nauczycielstwa Polskiego

Dodany: 2017-03-30

Wystawa kulturowo-historyczna "Biblia - najwaniejsza Ksiga wiata"

Dodany: 2017-03-29

V Oglnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci - "Czowiek i nauka. W poszukiwaniu bliskoci wiedzy..."

Dodany: 2017-03-29

Udostpnienie pisma MEN z dnia 22 marca 2017 r. dyrektorom szk i placwek w sprawie pobierania informacji z Centralnego Rejestru Orzecze Dyscyplinarnych

Dodany: 2017-03-27

II Oglnopolska Konferencja "O edukacji inaczej - edukacja oparta na dowodach"

Dodany: 2017-03-20

Ramowe plany nauczania - rozporzdzenie podpisane

Dodany: 2017-03-20

Organizacja szk i przedszkoli – rozporzdzenie podpisane

Dodany: 2017-03-20

III edycja programu "Grosz do Grosza"

Dodany: 2017-03-14

XXIII sesja Sejmu Dzieci i Modziey

Szczegóowe informacje o projekcie »

Dodany: 2017-03-10

Rozpocza si rekrutacja do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Modziey. Ju dzi zgo si do projektu!

Dodany: 2017-03-09

Wyniki konkursu plastycznego "Sznupek radzi, jak zim bezpiecznie si bawi", zorganizowanego w zwizku z akcj "Bezpieczne ferie 2017" w wojewdztwie lskim

Dodany: 2017-03-08

Kampania przeciwko wadliwym kodom pamici

Dodany: 2017-03-08

Oglnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Modziey Biaystok 2017

Dodany: 2017-03-08

Kryteria podziau 0,4 % rezerwy czci owiatowej subwencji oglnej na rok 2017

Dodany: 2017-03-07