Komunikaty

"Szkolny Klub Sportowy"

Dodany: 2016-12-12

zaproszenie dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej do udziau w ankiecie "Edukacja przyrodnicza w programie nauczania"

Dodany: 2016-12-05

Lista stypendystw ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania za osignicia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016 - wojewdztwo lskie

Dodany: 2016-12-05

Lista stypendystw ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania za osignicia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016 - wojewdztwo lskie

Dodany: 2016-12-05

I Oglnopolski Konkurs pt: "Bliej pszcz"

Dodany: 2016-12-05

Oglnopolski Konkurs Artystyczny pt: "Klasa ze snw"

Dodany: 2016-12-05

Zwrot wadliwych fabrycznie podrcznikw

Dodany: 2016-12-02

Oglnopolski konkurs matematyczny "2. TRIATHLON MATEMATYCZNY"

Dodany: 2016-12-01

Kampania spoeczna "WKRACZASZ W DOROSO WYBIERAJ"

Dodany: 2016-11-30

Konkurs na stanowisko nauczyciela – na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastpcy dyrektora do spraw szkoy podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

Dodany: 2016-11-29

Monitorowanie liczby uczniw technikum i zasadniczej szkoy zawodowej realizujcych ksztacenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu

Dodany: 2016-11-28

Wyniki Oglnopolskiego Konkursu pt. Racjonalnie si odywiasz, zdrowie wygrywasz

Dodany: 2016-11-25

XVII edycja Maratonu Pisania Listw

Dodany: 2016-11-22

Konkurs na komiks promujcy zaoenia kampanii bezpieczny przejazd - "SZLABAN NA RYZYKO!"

Dodany: 2016-11-22

Poznaj histori w tekstach rdowych - konkurs dla nauczycieli historii na najlepszy scenariusz lekcyjny

Dodany: 2016-11-21

Konkurs Historyczny Polskie Pastwo Podziemne 1939-1945 r. - "Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Pastwa Podziemnego"

Dodany: 2016-11-21

Formularze sprawozdania z realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016-2020. Priorytet 3

Dodany: 2016-11-18

Zaproszenie na wirtualne targi edukacyjne CollegeWeekLive s International Students Day, organizowane przez Departament Stanu USA 16 listopada 2016

Dodany: 2016-11-14

ORPEG organizuje rekrutacj nauczycieli polonistw, nauczania pocztkowego, historii, fizyki i chemii do pracy dydaktycznej za granic w krajach Europy rodkowo Wschodniej oraz Azji

Dodany: 2016-11-14

XII edycja Oglnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Dodany: 2016-11-08