Komunikaty

Monitorowanie liczby uczniw technikum i zasadniczej szkoy zawodowej realizujcych ksztacenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu

Dodany: 2016-11-28

Wyniki Oglnopolskiego Konkursu pt. Racjonalnie si odywiasz, zdrowie wygrywasz

Dodany: 2016-11-25

XVII edycja Maratonu Pisania Listw

Dodany: 2016-11-22

Konkurs na komiks promujcy zaoenia kampanii bezpieczny przejazd - "SZLABAN NA RYZYKO!"

Dodany: 2016-11-22

Poznaj histori w tekstach rdowych - konkurs dla nauczycieli historii na najlepszy scenariusz lekcyjny

Dodany: 2016-11-21

Konkurs Historyczny Polskie Pastwo Podziemne 1939-1945 r. - "Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Pastwa Podziemnego"

Dodany: 2016-11-21

Formularze sprawozdania z realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016-2020. Priorytet 3

Dodany: 2016-11-18

Zaproszenie na wirtualne targi edukacyjne CollegeWeekLive s International Students Day, organizowane przez Departament Stanu USA 16 listopada 2016

Dodany: 2016-11-14

ORPEG organizuje rekrutacj nauczycieli polonistw, nauczania pocztkowego, historii, fizyki i chemii do pracy dydaktycznej za granic w krajach Europy rodkowo Wschodniej oraz Azji

Dodany: 2016-11-14

XII edycja Oglnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Dodany: 2016-11-08

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotw humanistycznych gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych pt. "Midzy dwoma totalitaryzmami" w ramach seminarium "Polski wiek XX - losy pastwa i narodu"

Dodany: 2016-11-04

XI Olimpiada Wiedzy o wiecie Antycznym

Dodany: 2016-10-31

Konferencja nienaWIDZ... Na marginesie grupy, czyli jak przeciwdziaa dyskryminacji w szkole?

Dodany: 2016-10-31

wiatowy Dzie Nauki oraz wiatowy Dzie Centrw i Muzew Nauki

Dodany: 2016-10-31

Midzynarodowa Organizacja ds. Migracji - wsparcie szkoy pracujcej z uczniami cudzoziemskimi

Dodany: 2016-10-31

Konferencja "Uzalenienia drog do(ni)kd"

Dodany: 2016-10-31

Realizacja zaj, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

Dodany: 2016-10-25

Bezpatne szkolenia w Muzeum Historii ydw Polskich POLIN w Warszawie

Dodany: 2016-10-21

Szkolenie Dziecko z cukrzyc w szkole

Dodany: 2016-10-20 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-21

Nabr wnioskw do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Dodany: 2016-10-18