Komunikaty

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotw humanistycznych gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych pt. "Midzy dwoma totalitaryzmami" w ramach seminarium "Polski wiek XX - losy pastwa i narodu"

Dodany: 2016-11-04

XI Olimpiada Wiedzy o wiecie Antycznym

Dodany: 2016-10-31

Konferencja nienaWIDZ... Na marginesie grupy, czyli jak przeciwdziaa dyskryminacji w szkole?

Dodany: 2016-10-31

wiatowy Dzie Nauki oraz wiatowy Dzie Centrw i Muzew Nauki

Dodany: 2016-10-31

Midzynarodowa Organizacja ds. Migracji - wsparcie szkoy pracujcej z uczniami cudzoziemskimi

Dodany: 2016-10-31

Konferencja "Uzalenienia drog do(ni)kd"

Dodany: 2016-10-31

Realizacja zaj, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

Dodany: 2016-10-25

Bezpatne szkolenia w Muzeum Historii ydw Polskich POLIN w Warszawie

Dodany: 2016-10-21

Szkolenie Dziecko z cukrzyc w szkole

Dodany: 2016-10-20 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-21

Nabr wnioskw do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Dodany: 2016-10-18

Delegatura w Bytomiu

Dodany: 2016-10-14 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-18

KONKURS "Maskotka 112"

Dodany: 2016-04-04 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-17

Wyniki etapu wojewdzkiego Oglnopolskiego Konkursu pt. Racjonalnie si odywiasz, zdrowie wygrywasz – organizowanego przez MEN i ORE w ramach Rzdowego programu na lata 2014-2016

Dodany: 2016-10-14

Akcja "Mody Bohater"

Dodany: 2016-10-12

Akcja edukacyjna "Prawa pacjenta dziecka w szkole"

Dodany: 2016-10-12

Projekt UNICEF "Wszystkie Kolory wiata"

Dodany: 2016-09-29

Terminy egzaminw pisemnych DSD I i DSD II

Dodany: 2017-03-09

IV edycja Oglnopolskiego Konkursu "Olimpiada Solidarnoci. Dwie dekady historii"

Dodany: 2016-09-26

Zaproszenie na konferencj EDUINSPIRACJE - reforma owiaty w Polsce

Dodany: 2016-09-22

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie wojewdztwa lskiego akcji szczepienia lisw wolno yjcych w akcji jesiennej w 2016 roku.

Dodany: 2016-09-21