patronaty lskiego Kuratora Owiaty

XIV Mistrzostwa Ortograficzne Jaworzna im. Krystyny Bochenek

Dodany: 2016-10-21

XXVIII Midzynarodowy Konkurs "Matematyka bez Granic"

Dodany: 2016-10-21

Jurajska Liga Siatkwki

Dodany: 2016-10-21

Oglnopolska wizyta studyjna "lsk - wielokulturowy tygiel dowiadcze spoecznych i historycznych mniejszoci narodowych i etnicznych"

Dodany: 2016-10-21

Druynowe Rozgrywki Juniorw o Puchar Dors - Klimczok 2016

Dodany: 2016-10-21

Midzyszkolny "Konkurs Fizyczny in English"

Dodany: 2016-10-21

Midzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mieszkam w Beskidach"

Dodany: 2016-10-21

"Midzy czerni a biel..." II Midzynarodowe Biennale Grafiki na Ma Form Graficzn

Dodany: 2016-10-21

IV Memoria w Pice Nonej "akw" im. Konrada i Patryka

Dodany: 2016-10-21

VIII Wojewdzki Konkurs Poetycki "Pami Haliny Powiatowskiej" dla uczniw klas 4-6 szk podstawowych oraz uczniw gimnazjw

Dodany: 2016-10-21

XVII Paraspartakiada lska i Zagbia

Dodany: 2016-10-21

XIII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Czstochowie

Dodany: 2016-10-21

"Klaswka Powstacza. Polska Dla Powsta lskich"

Dodany: 2016-10-21

XVI Okrgowa Edycja Akcji Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzya Szk Ponadgimnazjalnych i Wyszych Wojewdztwa lskiego

Dodany: 2016-10-21

Program edukacyjny "Auschwitz a postrzeganie wspczesnego wiata"

Dodany: 2016-10-21

"lskie Drogi Do Wolnoci - Na tropach Historii"

Dodany: 2016-10-21

"Noc Naukowcw Politechniki lskiej"

Dodany: 2016-10-21

IV Edycja Programu Edukacyjnego TalentowiSKO

Dodany: 2016-10-21

Program "niadanie Daje Moc"

Dodany: 2016-10-21

XIX Oglnopolski Konkurs Krasomwczy im. Wojciecha Korfantego

Dodany: 2016-10-21