patronaty lskiego Kuratora Owiaty

III Regionalna Zabawa Edukacyjna pod hasem "Bezpieczna droga do szkoy"

Dodany: 2016-10-21

Program Edukacyjny "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

Dodany: 2016-08-11

Wojewdzkie Wspzawodnictwo Sportowe Szk Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Dodany: 2016-08-11

Oglnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie - "Discover Canada 2017"

Dodany: 2016-08-11

Oglnopolska Konferencja dla bibliotekarzy "Biblioteki otwarte na zmiany"

Dodany: 2016-08-11

Organizator: Szkoa Podstawowa w Rudnie Termin: wrzesie - listopad 2016 r."

Dodany: 2016-08-11

Oglnopolski Konkurs Literacko-Artystyczny "Magiczny wiat zabawek: o rodowisko naturalne dbamy, na pomoc Ziemi z Supermisiem wyruszamy"

Dodany: 2016-08-11

Oglnopolski Konkurs Edukacyjny "Wszczep sobie zdrowie"

Dodany: 2016-08-11

XI lskie Forum Abstynenckie - Chorzw 2016. Przeciwdziaanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, rola stowarzysze abstynenckich"

Dodany: 2016-08-11

Uroczystoci przekazania Sztandaru Szkole Podstawowej im. Obrocw Wgierskiej Grki oraz upamitnienia 77 Rocznicy Bohaterskiej Obrony Wgierskiej Grki

Dodany: 2016-08-11

Oglnopolski projekt spoeczny "Dzwonek na obiad. Akcja Grosz do Grosza"

Dodany: 2016-06-15

I Czstochowskie Forum Modych "Nauka. Lubi to!".

Dodany: 2016-06-15

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Polska w obiektywie amatora"

Dodany: 2016-06-15

Seminarium "Przeciwskazania medyczne zwizane z wykonywanym zawodem"

Dodany: 2016-05-25

Otwarty Turniej Debat Oksfordzkich

Dodany: 2016-05-25

VI Wojewdzki Konkurs Recytatorski Literatury Sakralnej

Dodany: 2016-05-25

Konkurs Gastronomiczny "Modzi Gotuj 2016"

Dodany: 2016-05-25

VIII Seminarium Historii Filozofii Polskiej "Wspczesna filozofia polska - konteksty, dyskusje, polemiki"

Dodany: 2016-05-25

XXII Regionalny Festiwal Folklorystyczny Dorosych, XXI Regionalny Festiwal Folklorystyczny Dzieci i Modziey wraz z VIII Parad Ludowego Stroju lskiego "Jak Cie widzm, tak Cie piszm"

Dodany: 2016-05-25

"lski Modzieowy Rajd Rowerowy"

Dodany: 2016-05-25