Komunikaty

Fundacja im. Lesawa A. Pagi w Warszawie przyznaje stypendium tegorocznym maturzystom pochodzcych z niezamonych rodzin.

Dodany: 2017-04-28

Zarzdzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrw z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracownikw urzdw administracji rzdowej

Dodany: 2017-04-06 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-28

Nabr autorw, redaktorw i trenerw - ksztacenie w zawodach

Dodany: 2017-04-28

Dzie Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – proba o realizacj zaj

Dodany: 2017-04-27

Standard bezpieczestwa online placwek owiatowych

Dodany: 2017-04-27

Dotacja podrcznikowa

Dodany: 2017-04-26

Konferencja Integracja dla edukacji. Nowa podstawa programowa. Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej. Placwka w XXI w. – tradycja i nowoczesno.

Dodany: 2017-04-25

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie wojewdztwa lskiego akcji szczepienia lisw wolno yjcych w akcji wiosennej w 2017 roku.

Dodany: 2017-04-19

Program Polskie Nadzieje Olimpijskie

Dodany: 2017-04-13

II Edukacyjne Forum Energetyki Jdrowej

Dodany: 2017-04-12

Akademia Liderw Fundacji witego Mikoaja

Dodany: 2017-04-12

Pismo dot. moliwoci dokonania korekty podziau dotacji przedszkolnej na poszczeglne rozdziay klasyfikacji budetowej

Dodany: 2017-04-07

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Zwizek Nauczycielstwa Polskiego

Dodany: 2017-03-30

Wystawa kulturowo-historyczna "Biblia - najwaniejsza Ksiga wiata"

Dodany: 2017-03-29

V Oglnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci - "Czowiek i nauka. W poszukiwaniu bliskoci wiedzy..."

Dodany: 2017-03-29

Udostpnienie pisma MEN z dnia 22 marca 2017 r. dyrektorom szk i placwek w sprawie pobierania informacji z Centralnego Rejestru Orzecze Dyscyplinarnych

Dodany: 2017-03-27

II Oglnopolska Konferencja "O edukacji inaczej - edukacja oparta na dowodach"

Dodany: 2017-03-20

Ramowe plany nauczania - rozporzdzenie podpisane

Dodany: 2017-03-20

Organizacja szk i przedszkoli – rozporzdzenie podpisane

Dodany: 2017-03-20

III edycja programu "Grosz do Grosza"

Dodany: 2017-03-14