inne programy i projekty

Godno ludzka jest (nie)naruszalna - prawa czowieka i edukacja na rzecz demokracji w miejscach pamici

Dodany: 2017-04-20

Program edukacyjny "Finansoaktywni"

Dodany: 2017-03-17

Seminaria Rady Europy 2017 r.

Dodany: 2017-02-21

Konferencja na temat projektw Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w dniu 8 lutego 2017 r.

Dodany: 2017-02-01

"Polsko-Rosyjska Wymiana Modziey" - konkurs na dofinansowanie przedsiwzi podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

Dodany: 2017-01-20

Orodek Rozwoju Edukacji i Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce zapraszaj do programu przeznaczonego dla iberystw RedELEProf.

Dodany: 2017-01-16

Seminarium kontaktowe dla partnerstw szkolnych z Polski, Niemiec i Rosji

Dodany: 2016-12-14

Praktyki w referacie wspierania w poczdamskim biurze PNWM

Dodany: 2016-12-14

Fundusz Wyszehradzki

Dodany: 2016-12-12

Zachowa pami - program dotacji PNWM na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamici terroru hitlerowskiego

Dodany: 2016-12-08

Polsko-Rosyjska Wymiana Modziey

Dodany: 2016-12-07

Fundacja Banku Ochrony rodowiska organizuje III edycj Oglnopolskiego Projektu Aktywnej Edukacji Ekologicznej n.t "Postaw na Soce"

Dodany: 2016-11-22

Zaproszenie na konferencj i warsztaty nt. programu Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Modziey, organizowan 18 listopada br. w Katowicach

Dodany: 2016-11-08

Program CHRONIMY DZIECI

Dodany: 2016-10-13

Nabr do projektu "Oblicza Dialogu: Mody Asy. Modzie na rzecz tolerancji i pokoju"

Dodany: 2016-10-03

Wymiana szkolna - demokratycznie!

Dodany: 2016-10-03

Muzyczny projekt edukacyjny pt. "W krlestwie muzyki"

Dodany: 2016-09-16

Informacja dotyczca realizacji programu "Pomaganie czy - kompleksowa diagnoza, pomoc, wsparcie dla dzieci i modziey z niepenosprawnoci i ich rodzin"

Dodany: 2016-09-15

Projekt "Klasy z ECDL"

Dodany: 2016-09-09

Programy edukacyjne dla uczniw i nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Dodany: 2016-09-08