Rekrutacja

Postanowienie lskiego Kuratora Owiaty w sprawie wykazu zawodw wiedzy, artystycznych i sportowych, orgaznizowanych przez kuratora owiaty lub inne podmioty dziaajce na terenie szkoy, ktre mog bywymienione na wiadectwie ukoczenia gimnazjum oraz okrelenia miejsc uznanych za wysokie wtychzawodach w roku szkolnym 2016/2017

Dodany: 2017-02-28

Wycig z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajce ustaw - Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Dodany: 2017-02-06

Postanowienie w sprawie wykazu zawodw wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora owiaty lub inne podmioty dziaajce na terenie szkoy, ktre mog by wymienione na wiadectwie ukoczenia szkoy podstawowej i gimnazjum oraz okrelenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2015/2016

Dodany: 2016-02-29 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-23