Informacje o konkursach

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w ernicy, ul. L. Miki 37, 44-144 ernica

Dodany: 2017-04-28

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy, ul. K. Miarki 27, 44-189 Wilcza

Dodany: 2017-04-28

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy, ul. Gliwicka 18 , 44-145 Stanica

Dodany: 2017-04-28

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk w Pilchowicach, ul. wierczewskiego 1, 44-145 Pilchowice

Dodany: 2017-04-28

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk nr 5 im. Jana Pawa II, ul. St. Staszica 10, 44-330 Jastrzbie Zdrj

Dodany: 2017-04-28

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Nr 2 im. Wojciecha Korfantego, ul. Poznaska 1 a, 44-335 Jastrzbie-Zdrj

Dodany: 2017-04-28

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w wibiu, ul. Szkolna 2, 44-187 wibie

Dodany: 2017-04-25

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi, ul. Szkolna 12, 44-187 Wielowie

Dodany: 2017-04-25

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6

Dodany: 2017-04-19

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. w. Jerzego 4

Dodany: 2017-04-19

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 17 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Frysztacka 161

Dodany: 2017-04-19

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Hallera 163

Dodany: 2017-04-19

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Pietrowice Wielkie w Pietrowicach Wielkich ul ymierskiego 11 47-480 Pietrowice Wielkie

Dodany: 2017-04-10

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Siemianowicach lskich z siedzib przy ul. Olimpijskiej 2A

Dodany: 2017-04-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Ponadgimnazjalnych "Cogito" w Siemianowicach lskich z siedzib przy ul. Matejki 5

Dodany: 2017-04-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Specjalnych w Siemianowicach lskich z siedzib przy ul. Myliwieckiej 6

Dodany: 2017-04-07

Konkurs na stanowisko dyrektora 1. Szkoy Podstawowej nr 16 im. Bolesawa Prusa w Siemianowicach lskich z siedzib przy ul. Szymanowskiego 11

Dodany: 2017-04-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rybarzowicach, 43-378 Rybarzowice ul. Przedszkolna 611

Dodany: 2017-04-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wodzisawiu lskim, ul. Mendego 3

Dodany: 2017-04-05

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Goczakowicach Zdroju, ul. Bolesawa Prusa 7

Dodany: 2017-04-04