17 czerwca 2024

„Bezpieczne wakacje 2024”

„Bezpieczne Wakacje 2024” – informacja dla rodziców i organizatorów wypoczynku.

Przed rozpoczęciem ferii letnich w 2024 r. zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Wszelkie informacje dostępne na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl

Zał.1.Organizacja wypoczynku – nadzór nad wypoczynkiem – informacja

Zał. 2 Nadzór nad wypoczynkiem WSSE – informacja

Zał.3 Wykaz instytucji i urzędów koordynujących akcję Bezpieczne Wakacje 2024

Zał. 4 Interwencyjna linia telefoniczna na potrzeby akcji Bezpieczne ferie 2024

Zał. 5 Kuratorium Oświaty w Katowicach – wykaz koordynatorów