31 maja 2022

Bezpłatna konferencja online pn. ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej dzieci we współczesnym świecie” – dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego


W dniu 31 maja 2022 r. (wtorek), w godzinach 10.00 – 14.00  odbędzie się zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Państwową Akademią w Nauk Stosowanych Chełmie konferencja online pn. ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej dzieci we współczesnym świecie”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Wojewody Lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego do udziału w proponowanej formie doskonalenia zawodowego.

Udział w konferencji nie wymaga uprzedniej rejestracji.

link do wideokonferencji