2 czerwca 2021

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu, darowiźnie, sprzedaży składników majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ogłoszenie. pdf

załącznik 1 – wykaz

załącznik-2 nieodpłatne przekazanie

załącznik-3 darowizna

załącznik-4 sprzedaż

załącznik -5 klauzula informacyjna