10 września 2021

SIO. Zmiany wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej od roku szkolnego 2021/2022 r.

• UCZEŃ


W Systemie Informacji Oświatowej wprowadzono następujące modyfikacje:

Uczeń:

  • Od roku szkolnego 2021/2022 blokada przypisania ucznia cudzoziemca do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową, dotyczącą języka mniejszości narodowej oraz do oddziału dodatkowego „grupa nauczania języka mniejszości”;
  • Od roku szkolnego 2021/2022 możliwość  przypisania tylko jednego zawodu uczniowi w ramach przypisania do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową „wielozawodowy” w Technikum i Branżowej szkole I stopnia;
  • Od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów posiadających numer PESEL kontrola na całej bazie na jednoczesne przypisanie do oddziałów podstawowych oraz oddziału dodatkowego „Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze”;
  • Od roku szkolnego 2021/2022 zmiana zasady przypisywania uczniowi w danych dziedzinowych okresu korzystania z internatu – uczniowi w szkole, która znajduje się w zespole/jednostce złożonej można przypisać okres korzystania z internatu, jeżeli przynajmniej jedna szkoła/placówka w zespole ma w RSPO wskazany internat.