Kategoria: Program kampanii

30 września 2019

Program kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich

To ziemia, na której rodzą się diamenty. (św. Jan Paweł II)

 

Lp. Zadanie Ogólne założenia Adresaci Planowany termin
1. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…

Maria Konopnicka

Konferencja inaugurująca kampanię. Przedstawienie planu i omówienie założeń kampanii. Wystąpienia dot. powstań śląskich dyrektorzy szkół
i nauczyciele
 

Październik 2019

2. O Śląsku po śląsku Konkurs na gawędę w gwarze śląskiej o dniu
z życia dziecka/ucznia zaprezentowaną przez autora
sześciolatki i uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VIII szkół podst.,
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rok szkolny 2019/2020
3. Śląsk to mój dom Konkurs na plakat promujący Śląsk uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół
ponadpodstawowych
Rok szkolny 2019/2020
4. 100 lat temu
na Górnym Śląsku
Konkurs fotografii przedstawiających scenkę
z czasów jednego z powstań śląskich w formie opisu i zdjęcia z udziałem uczniów
uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rok szkolny 2019/2020

 

5. Diament śląskiej ziemi Konkurs na reportaż literacki
o najcenniejszym – według autora reportażu – skarbie Śląska
nauczyciele, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rok szkolny 2019/2020
6. Konkurs
na scenariusz
Konkurs na najciekawszy scenariusz zajęć związany z powstaniami śląskimi nauczyciele wszystkich przedmiotów ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
Rok szkolny 2019/2020
7. Konkurs regionalny

– XI edycja

Edukacja regionalna w szkole – Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…(Jan Paweł II) przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe województwa śląskiego Rok szkolny 2019/2020
8. Śląsk w wierszu
i piosence
Konkurs recytatorsko-wokalny dla uczniów wykonujących utwory o Śląsku uczniowie klas I-III, IV-VIII szkół podstawowych,
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rok szkolny 2020/2021
9. 100 najciekawszych miejsc związanych
z historią powstań śląskich
Konkurs na autorską kartkę z przewodnika po miejscach związanych z powstaniami śląskimi i ich bohaterami nauczyciele, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rok szkolny 2020/2021
10. Szkolne izby tradycji regionalnej Organizacja wystawy złożonej z fotografii przedstawiających izby i kąciki tradycji regionalnej nauczyciele i uczniowie
szkół podstawowych
Rok szkolny 2020/2021
11. Na moim placu
jest gryfnie!
Konkurs dla najmłodszych na pracę plastyczną przedstawiającą śląskie podwórko wychowankowie przedszkoli, uczniowie klas I–III szkół podstawowych Rok szkolny 2020/2021
12. Dziennikarz na polu walk powstańczych Konkurs na reportaż ze spotkania
z bohaterem w miejscu działań powstańczych
uczniowie szkół ponadpodstawowych Rok szkolny 2020/2021
13. Warsztaty
dla nauczycieli
Warsztaty dotyczące powstań śląskich
w edukacji szkolnej
nauczyciele wszystkich przedmiotów ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
Rok szkolny 2020/2021
14. Konkurs regionalny – XII edycja Edukacja regionalna w szkole – Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…(Jan Paweł II) przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe województwa śląskiego Rok szkolny 2020/2021
15. To ziemia, na której rodzą się diamenty.

św. Jan Paweł II

Konferencja podsumowująca kampanię. Wystawa prac, wręczenie nagród uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
Czerwiec 2020,

Maj 2021