Kategoria: Poznaj nasze zawody – technikum

11 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody w Technikach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

W Technikach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu można się kształcić w wielu zawodach w kilku branżach: ekonomicznej, gastronomiczno-hotelarskiej, projektowania i stylizacji ubioru. Są to następujące zawody: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik weterynarii, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, technik […]

10 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 1 w Myszkowie

W Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie można się kształcić w wielu zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik logistyk, technik mechatronik, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk Technik budownictwa Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje […]

10 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 2 w Myszkowie

Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie-Będuszu, to znana w regionie szkoła jako Technikum w Będuszu. Od 52 lat kształci kadry dla gospodarki żywnościowej oraz w zawodach ekonomiczno-administracyjnych. W roku szkolnym 2018/19 planowane jest otwarcie w technikum klas w zawodach: technik agrobiznesu, technik technologii żywności, technik architektury krajobrazu i technik spedytor. TECHNIK AGROBIZNESU – specjalizacja […]