Kategoria: Aktualności

9 września 2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Energii Jądrowej, zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursach związanych z energią jądrową i odnawialnymi źródłami energii.

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w partnerstwie z Fundacją FORUM ATOMOWE i we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje dwa, interesujące konkursy: „Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej” kierowany jest do uczniów szkół średnich szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi. Formuła Konkursu zbliżona jest do olimpiady i składa się z trzech etapów. […]

8 września 2022

„Handel ludźmi. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań. Podręcznik dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości” – nowa publikacja MSWiA

„Handel ludźmi. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań. Podręcznik dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości” – nowa publikacja MSWiA Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnił do pobrania nową publikację „Handel ludźmi. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań. Podręcznik dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”: Podręcznik jest produktem prac grupy roboczej ds. podręcznika dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości powołanej w ramach Zespołu do Spraw […]

8 września 2022

Pomysłodzielnia – zbiór metod na spotkania młodzieży

Pomysłodzielnia – zbiór metod na spotkania młodzieży Do polsko-niemieckiego spotkania młodzieży zostało już mało czasu, a Państwo jeszcze nie wiedzą, jakimi metodami przeprowadzić niektóre punkty programu? Od niedawna w takich i podobnych sytuacjach pomocą służy Pomysłodzielnia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Pod adresem https://ideenfundus.dpjw.org/pl znajdą Państwo mnóstwo pomysłów pozwalających zaplanować i zrealizować ciekawy program wymiany. Metody na każdą fazę […]

7 września 2022

OGÓLNOPOLSKI KONKURS na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego Osób o Szczególnych Potrzebach (OSP), korzystających ze środków transportu indywidualnego

OGÓLNOPOLSKI KONKURS na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego Osób o Szczególnych Potrzebach (OSP), korzystających ze środków transportu indywidualnego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego informuje o ogólnopolskim konkursie na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego Osób o Szczególnych Potrzebach (OSP), korzystających ze środków […]

6 września 2022

List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Poinformował w nim o rozwiązaniach systemowych dotyczących kształcenia, opieki i wychowania uczniów z Ukrainy, który przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. Szef MEiN […]

6 września 2022

SIO. Zmiany wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej – 5.09.2022

• Nauczyciele • Uczniowie • Oddziały Nauczyciele: Awans zawodowy – zmiana sposobu rejestracji i prezentacji w związku ze zmianami awansu w Karcie Nauczyciela Uczniowie: Rejestracja godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia. Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Zajęcia edukacyjne z art. 47 w szkołach prowadzących kształcenie […]

6 września 2022

3… 2… 1… Wymiany ONline! Scenariusze wymiany PNWM online

Jak przeprowadzić polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w świecie wirtualnym? Dla organizatorów wymiany PNWM przygotowała materiały, które ułatwią zaplanowanie i przeprowadzenie projektu online. Wymiana online krok po kroku Od czego zacząć? Zestaw scenariuszy i materiałów ułatwi stawianie pierwszych kroków w wymianie online. Obejmuje on praktyczne wskazówki dotyczące organizacji projektów online oraz zawiera opisy metod aktywizujących uczestników w przestrzeni wirtualnej.

5 września 2022

Jak przygotować uczestników do mobilności w programie Erasmus+, sektor VET

Projekty mobilności zagranicznych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe kojarzone są ze zdobywaniem nowych umiejętności, ale sam udział w wyjeździe niczego jeszcze nie gwarantuje. Niezrozumienie innej kultury, problemy z komunikacją czy zwykła tęsknota za bliskimi mogą się negatywnie odbić na samopoczuciu i zaangażowaniu uczestnika, przez co korzyści z pobytu za granicą nie będą tak duże, […]

2 września 2022

Co nowego w roku szkolnym 2022/2023?

Wprowadzenie nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, zmiany w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, uproszczenie procedury awansu zawodowego, nowe zawody w szkolnictwie branżowym, zwiększenie liczby specjalistów w szkołach – to tylko niektóre zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września. W nowym roku szkolnym 2022/2023 będą także kontynuowane najważniejsze programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki. Zostanie również […]

31 sierpnia 2022

Program meet America

Program meet America Jeśli chcecie Państwo poszerzyć wiedzę o Stanach Zjednoczonych w trakcie spotkania z amerykańskim dyplomatą, zapraszamy do skorzystania z programu Meet America Ambasady USA. Kto może wziąć udział? Zapraszamy uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli, edukatorów oraz wykładowców. Kim są prelegenci? Spotkania prowadzą amerykańscy dyplomaci, pracujący w Ambasadzie USA w Warszawie oraz Konsulacie Generalnym […]