Kategoria: Wypoczynek

27 lipca 2020

Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

5 czerwca 2020

Podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”

W związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania przez obywateli dokumentów elektronicznie, zaistniała potrzeba wprowadzenia stosownych zmian również w bazie wypoczynku prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego, za który zgodnie z ustawą o systemie oświaty odpowiedzialny jest Minister Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania i wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność, umożliwiając obywatelom podpisywanie […]

29 maja 2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

15 maja 2020

Komunikat w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r.

Szanowni Organizatorzy wypoczynku W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i pytaniami kierowanymi  do Kuratorium Oświaty w Katowicach, dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r., Kuratorium Oświaty informuje, że od 18 marca na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami (wypoczynek.men.gov.pl). W przypadku rozprzestrzeniania się epidemii […]