Kategoria: e-Twinning

5 listopada 2020

Seminarium online Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: „Z pamiętnika eko-podróżnika”

Kuratorium Oświaty w Katowicach i Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach od 16 do 18 listopada 2020 r. (trzy wieczorne spotkania). Seminarium adresowane jest do nauczycieli średnich szkół ogólnokształcących z woj. śląskiego. Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli pracujących w ogólnokształcących […]

8 listopada 2019

Kolejna możliwość uzyskania Odznaki Szkoła eTwinning 2020-2021

Wystartowała kolejna runda aplikacji o Odznakę Szkoły eTwinning!   Szkoły eTwinning to placówki innowacyjne i kreatywne, które uznają znaczenie i wartości eTwinning i włączają je do polityki edukacyjnej, praktyk i rozwoju zawodowego w swoich szkołach. Za pośrednictwem odznaki Szkoła eTwinning Krajowe Biuro eTwinning pragnie uznać i docenić udział, zaangażowanie i poświęcenie nie tylko poszczególnych eTwinnerów, […]

14 sierpnia 2019

Seminarium – Practical art and cartoons for beginners na Łotwie

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Practical art and cartoons for beginners, organizowane przez łotewskie biuro eTwinning w dniach od 25 do 28 września 2019 r. w miejscowości Sigulda, na Łotwie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning […]

21 marca 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe „e-Bezpieczeństwo z eTwinning” w Częstochowie

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe „e-Bezpieczeństwo z eTwinning”, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 5 – 6  kwietnia 2019 r. w Częstochowie. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele uczący na […]

17 października 2017

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning – Math&Science w Sopocie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe z udziałem eTwinnerów z Estonii, Czech, Francji, Niemiec, Mołdawii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Tunezji i Polski. Seminarium odbędzie się w terminie od 16 do 19 listopada 2017 r. w Sopocie.

12 października 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning w języku hiszpańskim w Hiszpanii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, pracujących z uczniami dotychczasowych gimnazjów i klas gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół średnich, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning o tematyce „Dziedzictwo Kulturowe” na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez hiszpańskie biuro eTwinning w dniach od 9 do 11 listopada 2017 r. w Madrycie w Hiszpanii.

13 września 2017

Tygodniowe kursy internetowe programu eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zarejestrowanych                  w programie eTwinning na bezpłatne tygodniowe szkolenia internetowe, poświęcone narzędziom do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning.             Szkolenia internetowe skierowane są do wszystkich nauczycieli, bez względu                        na przedmiot, jakiego nauczają w szkołach, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i […]

2 sierpnia 2017

Warsztaty doskonalenia zawodowego w programie Twinning School Inclusion w Bratysławie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli doświadczonych w eTwinning, pracujących z uczniami w wieku 5 – 16 lat na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego pt. School Inclusion (language and culture minority, Roma minority, special needs pupils). Warsztaty organizowane są przez słowackie biuro eTwinning i odbędą się w dniach 5 – 7 października 2017 r. w Bratysławie. Spotkanie […]

4 lipca 2017

Seminarium kontaktowe programu eTwinning „Historia i kultura” w Gruzji

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli, pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning o tematyce historii i kultury na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez gruzińskie biuro eTwinning w dniach 3 – 6 października 2017 r. w Tbilisi, Gruzja.