Kategoria: Inne projekty edukacyjne

7 stycznia 2019

Od 2019 roku wyższe dotacje w projektach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywały nowe – wyższe – stawki ryczałtowe Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Składając wniosek o dofinansowanie PNWM do projektów realizowanych w 2019 roku, należy obliczyć wysokość wnioskowanej dotacji według nowych stawek, które znajdą Państwo w „Plikach do pobrania”.

2 listopada 2018

Konkurs „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat gazu ziemnego i sposobów bezpiecznego użytkowania tego paliwa. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, których zadaniem jest przygotowanie jako klasa wspólnej pracy – komiksu. Motywem przewodnim pracy powinno być bezpieczne użytkowanie gazu ziemnego. Technika i formuła przygotowania komiksów jest dowolna. […]

12 września 2018

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

13 lipca 2018

Laboratorium Wymiany 2018 – kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) serdecznie zaprasza na kolejne Laboratorium Wymiany – kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. To dwudniowe spotkanie odbędzie się od 5 do 6 listopada 2018 roku w Warszawie. Rejestracja będzie możliwa od 11 września od godz. 15:00. Laboratorium Wymiany ma na celu wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzynarodowych.

13 lipca 2018

Projekt z zakresu edukacji artystycznej i animacji kulturowej – TECHNIKI ZNANE I ZAPOMNIANE prowadzony przez Teatr Mały w Tychach

Projekt z zakresu edukacji artystycznej i animacji kulturowej – TECHNIKI ZNANE I ZAPOMNIANE realizowany jest we współpracy z przedszkolami i szkołami aglomeracji województwa śląskiego. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli, którzy w placówkach oświatowych zajmują się edukacją plastyczną oraz realizują zajęcia z zakresu kształtowania kompetencji kulturowych w odbiorze sztuk wizualnych. Więcej informacji

12 czerwca 2018

SAT – Projekt edukacyjny ERASMUS+ „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki…”

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego ERASMUS+ „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych” (akronim: Projekt SAT), przygotowało materiały, które pomogą nauczycielom prowadzić interesujące i interdyscyplinarne lekcji fizyki. Projekt został zrealizowany wraz z partnerami: centrami edukacyjnymi Cité de l’espace z Tuluzy […]

13 kwietnia 2018

Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

13 kwietnia 2018

Otwarty konkurs ofert MEN „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił  konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży. Ogłoszenie konkursu – regulamin konkursu oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji (plik pdf) odpowiedzi na pytania – 23.03 odpowiedzi na pytania – 26.03 odpowiedzi na pytania – 3.04  

9 lutego 2018

Międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMSS

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji siódmej edycji badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata. Badanie obejmie w Polsce uczniów czwartych klas szkół podstawowych. Program TIMSS w skali międzynarodowej jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – lEA z siedzibą […]