Kategoria: SIO – informacje

28 września 2023

SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 27.09.2023 r.

 Komunikat MEiN Informujemy, że w Systemie Informacji Oświatowej dodano nową funkcjonalność- weryfikacja spełniania obowiązku: w szkołach podstawowych obwodowych- weryfikacja spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, w Miastach na prawach powiatu i Gminach- weryfikacja spełniania obowiązku nauki.

13 lipca 2023

SIO. Nowy raport w Strefie Pracownika

• Strefa Pracownika • Raporty W Strefie pracownika Systemu Informacji Oświatowej został udostępniony nowy raport, zawierający informacje o uczniach przypisanych jednocześnie do oddziałów podstawowych w więcej niż jednej placówce lub szkole. Raport o nazwie „Uczniowie przypisani do więcej niż jednego oddziału podstawowego”, udostępniany w dwóch wersjach: wg  stanu bieżącego, wg stanu na dzień 30 września […]

16 listopada 2022

SIO. Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2023 rok

W Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 2022/2023 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2022), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. Poniżej umieszczone jest pismo w tej sprawie oraz dane kontaktowe w przypadku ewentualnych pytań. […]