Kategoria: SIO – informacje

16 listopada 2022

SIO. Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2023 rok

W Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 2022/2023 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2022), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. Poniżej umieszczone jest pismo w tej sprawie oraz dane kontaktowe w przypadku ewentualnych pytań. […]

6 września 2022

SIO. Zmiany wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej – 5.09.2022

• Nauczyciele • Uczniowie • Oddziały Nauczyciele: Awans zawodowy – zmiana sposobu rejestracji i prezentacji w związku ze zmianami awansu w Karcie Nauczyciela Uczniowie: Rejestracja godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia. Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Zajęcia edukacyjne z art. 47 w szkołach prowadzących kształcenie […]