Kategoria: Sprawy nauczycieli

22 kwietnia 2016

Informacja dotycząca zgłoszeń do tytułu honorowego profesora oświaty w 2016 r.

Działając na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), uwzględniając dorobek zawodowy i szczególne osiągnięcia kandydatów, Śląski Kurator Oświaty złożył zgodnie z art. 9i ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty siedem […]