8 października 2021

RODNiIP „WOM” w Rybniku zaprasza do zapoznania się z materiałami nt. powstań śląskich

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku zaprasza nauczycieli do zapoznania się z materiałami na temat powstań śląskich.


Materiały są udostępnione na stronie internetowej www.wom.edu.pl w zakładce Powstania śląskie. Na stronie internetowej ośrodka można się również zapoznać z prezentacjami o powstaniach i wyborem literatury dostępnej w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku.