6 marca 2020

Wyniki II etapu Konkursu – Edukacja regionalna w szkole. Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… – Jan Paweł II

Wyniki II etapu Konkursu – Edukacja regionalna w szkole. Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… – Jan Paweł II

Wyniki:

edukacja regionalna – szkoły ponadpodstawowe
edukacja regionalna – szkoły podstawowe
edukacja regionalna – przedszkola