16 listopada 2022

Szkolenie – Wsparcie kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości romskiej

Nabór: Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli na szkolenie „Wsparcie kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości romskiej” Szkolenie odbędzie się w dniach 3.12.2022 r.– 4.12.2022 r. na platformie Zoom.

Opis: Wsparcie kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości romskiej

I dzień – 3 grudnia 20221 r. (sobota)

dr Małgorzata Kołaczek

    Godziny Punkty programu
13:00 Rejestracja
13:30 –  15:45 Skojarzenia i stereotypy, nazewnictwo

Grupy romskie – zróżnicowanie i rozmieszczenie

15:45- 16:15 Przerwa
16:15 – 18:30 Romowie jako mniejszość w Polsce

II dzień – 4 grudnia 2022 r. (niedziela)

Agnieszka Caban

   Godziny Punkty programu
13:30 – 15:45 Wprowadzenie do historii Romów

Historia prześladowań i wykluczania – od pojawienia się w Europie do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem romskiego Holokaustu

15:45 – 16:15 Przerwa
16:15 – 18:30 Romowie w PRL – społeczno-ekonomiczne konsekwencje polityki asymilacji

Romowie we współczesnym świecie – różnorodność, wyzwania, osiągnięcia

 

Miejsce: Platforma Zoom

Kontakt: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Dodatkowe informacje: Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Link do rejestracji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6744