25 listopada 2021

Wirtualna wystawa  – Tradycyjne profesje romskie w polskich zbiorach muzealnych i prywatnych


Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa i współorganizatorzy projektu zapraszają do odwiedzenia nowej wirtualnej wystawy online  poświęconej tradycyjnym profesjom Romów pt. ,,Tradycyjne profesje romskie w polskich zbiorach muzealnych i prywatnych”.

Bezpłatny dostęp do wystawy: https://www.fundacjapd.pl/117

Wystawa jest doskonałym materiałem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, poszerzającym ich wiedzę o kulturze, historii  i dziedzictwie  Romów w Polsce i Europie.

Prezentuje wybrane profesje romskie na podstawie zbiorów, głównie fotograficznych,  zgromadzonych w Polsce. Pochodzą one z kolekcji Muzeum Kultury Romskiej w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Ośrodka ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz kolekcji Pawła Lechowskiego. Wiele fotografii jest po raz pierwszy prezentowanych szerszej publiczności.

Wystawa podzielona jest na siedem części, przedstawiających wybrane tradycyjne profesje romskie: kowalstwo, kotlarstwo, drzewiarstwo, ceglarstwo, kamieniarstwo, handel, muzykowanie, niedźwiednictwo i wróżbiarstwo. Pokazuje dawny świat, dziedzictwo i zanikające zawody popularne w przeszłości wśród Romów. Przedstawiane artefakty pochodzą zarówno z Polski, jak i innych krajów Europy, głównie Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Ukrainy, a także innych krajów na  Bałkanach.  Organizowana wystawa online prezentuje łącznie 70 ilustracji, a każdej z nich towarzyszy obszerna narracja dotycząca różnych aspektów tego dziedzictwa. Teksty zawierają mało znane,  a czasem zupełnie nowe treści dotyczące tradycyjnych profesji romskich.

Organizację wystawy dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu ,,Kultura ludowa i tradycyjna 2021”.

Wirtualna wystawa została przygotowana przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa przy udziale współorganizatorów:  Muzeum Kultury Romskiej w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Ośrodka ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”. Partnerem zadania jest Romskie Towarzystwo Oświatowe ,,Harangos”. Patronem wystawy jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.