25 maja 2023

Wyniki konkursu plastycznego na MEMY „Poznaj zawody szkolnictwa branżowego”.

Komisja konkursowa powołana przez Śląskiego Kuratora Oświaty dokonała oceny prac nadesłanych na konkurs na MEMY „Poznaj zawody szkolnictwa branżowego”. Na konkurs nadesłano prace w następujących kategoriach: kategoria I (uczniowie klas
VIII szkoły podstawowej, kategoria II  (uczniowie klas branżowych szkół I stopnia i technikum). Komisja dokonała oceny prac w oparciu o kryteria zawarte
w regulaminie konkursu i wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I:

miejsce I –uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu, zawód: elektryk,

miejsce II –uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie, zawód: murarz,

miejsce III – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce, zawód: kucharz.

Kategoria II:

miejsce I –uczennica Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej, zawód: mechanik pojazdów samochodowych,

miejsce II –uczennica  Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu, zawód: technik grafiki i poligrafiki cyfrowej (Elastyczny grafik),

miejsce III – uczennica  Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu, zawód: technik grafiki i poligrafiki cyfrowej.

Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy. Informacja o sposobie i terminie wręczeniu nagród i dyplomów zostanie przekazana telefonicznie do szkół.