24 grudnia 2020

Informacje MEN dla Dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, „że osoby do 16. roku życia, które udają się do szkół lub placówek lub do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki albo powracających do miejsca zamieszkania, nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316).

 

W załączeniu:

  • Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe dotycząca rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  • Zaświadczenie o uczestniczeniu w egzaminie w styczniu 2021 r.

Załączniki

Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
Informacja dla Dyrektorów
Data: 2020-12-24, rozmiar: 144 KB
Zaświadczenie o udziale w egzaminie
Zaświadczenie
Data: 2020-12-24, rozmiar: 472 KB