22 września 2022

Konferencja „Moda, ekologia, edukacja. Czy staże uczniowskie odpowiadają potrzebom branży mody: pracodawcom, szkołom, uczniom?”

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan we współpracy z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej zapraszają na konferencję stacjonarną „Moda, ekologia, edukacja. Czy staże uczniowskie odpowiadają potrzebom branży mody: pracodawcom, szkołom, uczniom?”

28 września 2022 roku, Łódź, Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego godz. 9:30 – 17:00

Wydarzenie będzie okazją do międzysektorowej dyskusji na temat:

  • wyzwań i trendów w przemyśle mody
  • współpracy sektora edukacji i firm
  • praktycznych form kształcenia, w tym staży uczniowskich realizowanych przede wszystkim w zawodach technik przemysłu mody i technik stylista

Do udziału organizatorzy zapraszają: przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów i dyrektorki szkół prowadzących kształcenie na kierunkach odzieżowo-tekstylnych, nauczycieli i nauczycielki, nauczycieli i nauczycielki praktycznej nauki zawodu, w szczególności dla zawodów technik przemysłu mody, technik stylista, przedsiębiorców i przedsiębiorczynie z branży mody, przedstawicieli i przedstawicielki administracji publicznej, organizacje pozarządowe działające w tym sektorze, ale także uczniów, uczennice, studentki i studentów.

Program konferencji oraz wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza elektronicznego: https://online.ikongres.pl/conference/moda,_ekologia,_edukacja

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Organizatora