6 listopada 2019

Szkoły i centra kształcenia zawodowego w innych województwach, prowadzące turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020

Szkoły i centra kształcenia zawodowego w innych województwach, prowadzące turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020

województwo śląskie

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/wykaz-szkol-i-centrow-ksztalcenia-zawodowego-prowadzacych-turnusy-doksztalcania-teoretycznego-mlodocianych-pracownikow-w-roku-szkolnym-2019-2020-w-wojewodztwie-slaskim/

województwo małopolskie

https://kuratorium.krakow.pl/wykazu-szkol-i-centrow-ksztalcenia-zawodowego-prowadzacych-turnusy-doksztalcania-teoretycznego-mlodocianych-pracownikow-w-roku-szkolnym-2019-2020/

województwo opolskie

http://www.kuratorium.opole.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-2/mlodociani-pracownicy/

województwo łódzkie

http://www.kuratorium.lodz.pl/ksztalcenie/wykaz-szkol-i-centrow-ksztalcenia-zawodowego-prowadzacych-turnusy-doksztalcania-teoretycznego-mlodocianych-pracownikow/

województwo dolnośląskie

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/doksztalcanie-pracownikow-mlodocianych/

województwo lubelskie

https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=71&ms=270

województwo mazowieckie

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/edukacja-i-ksztalcenie/ksztalcenie-ustawiczne/turnusy-doksztalcania-t/13881,Wykaz-szkol-i-centrow-ksztalcenia-zawodowego-prowadzacych-turnusy-doksztalcania-.html

województwo podlaskie

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/wykaz-szkol-i-centrow-ksztalcenia-zawodowego-prowadzacych-turnusy-doksztalcania-teoretycznego-mlodocianych-pracownikow.html

województwo podkarpackie

https://www.ko.rzeszow.pl/wazne-informacje/turnusy-dla-mlodocianych-pracownikow/

województwo  warmińsko-mazurskie

http://www.ko.olsztyn.pl/2019/09/16/wykaz-organizatorow-turnusow-doksztalcania-teoretycznego-uczniow-bedacych-mlodocianymi-pracownikami-w-woj-warminsko-mazurskim-w-r-szk-2019-2020/

województwo  wielkopolskie

http://ko.poznan.pl/bez-kategorii/2019/08/turnusy-doksztalcania-teoretycznego-mlodocianych-pracownikow-2/