11 grudnia 2017

Mój zawód moja pasja. Kształcenie zawodowe w zreformowanej szkole. Rola doradcy edukacyjno – zawodowego

Główne założenia reformy szkolnictwa zawodowego, struktura szkół kształcących w zawodach, kierunki zmian, nowe perspektywy kształcenia, współpraca z pracodawcami, zasady rekrutacji, uprawnienia laureatów, rola doradztwa zawodowego, a także perspektywy kariery zawodowej dla absolwentów szkoły kształcącej w zawodzie oraz sytuacja na lokalnym rynku pracy – zawody deficytowe i nadwyżkowe – to główne tematy konferencji zorganizowanej dla nauczycieli prowadzących doradztwo edukacyjno – zawodowe, dyrektorów, doradców metodycznych, która odbyła się 7 grudnia 2017 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
Zebrani mieli okazję zapoznać się z nowymi możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych, z sytuacją na lokalnym rynku pracy, z organizacją kształcenia w branżowych szkołach i stopnia. Pokazany został również film:

Szkolnictwo branżowe – Moja szkoła – moja przyszłość