7 lutego 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku


Technik procesów drukowania

OPIS ZAWODU:

Technik procesów drukowania obsługuje maszyny i urządzenia drukarskie używane w procesie drukowania. Wykonuje czynności przygotowawcze do drukowania, sprawuje nadzór nad drukowaniem nakładu. Do jego zadań należy obsługa maszyn drukujących różnych typów i technologii druku. Przeprowadza również analizę i kontrolę procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

Ważne jest, aby pracownik pracujący w zawodzie technik procesów drukowania posiadał następujące sprawności sensomotoryczne: ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości), czucie dotykowe, powonienie, koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość, szybki refleks, zręczność rąk (sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych).

W pracy w zawodzie ważne są następujące sprawności i zdolności: zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, wyobraźnia przestrzenna, dobra pamięć, rozumowanie logiczne, wyobraźnia i myślenie twórcze, łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie, uzdolnienie techniczne (umiejętność posługiwania się rożnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich zasad działania, umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych). Od technika procesów drukowania oczekuje się następujących cech: umiejętność pracy w szybkim tempie, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, samodzielność, samokontrola, umiejętności podejmowania szybkich decyzji, umiejętność współdziałania, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, wytrwałość, cierpliwość, dokładność, ciekawość.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

OPIS ZAWODU:

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. W ostatnich latach wzrasta liczba punktów gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili ciągle rośnie. Z deklaracji konsumentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania punktów gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stają się coraz bardziej popularne.

Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Wszystkie te miejsca, to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety,  umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych

Uzyskane kwalifikacje:

 • TG.07.  Sporządzanie potraw i napojów. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.
 • TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • prowadzić własną działalność.

Branżowa Szkoła II Stopnia
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik
tel. (32) 45 77 098
e-mail: zs6@miastorybnik.pl
strona internetowa: www.zs6rybnik.pl

Źródło: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku