13 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Branżowa Szkoła I stopnia w Nakle Śląskim

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim jest jedyną szkołą w aglomeracji śląskiej, która prowadzona jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Szkole Branżowej I Stopnia młodzież ma szansę kształcić się między innymi w zawodzie mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych.

Szkoła przygotowuje uczniów do eksploatacji, naprawy maszyn i pojazdów silnikowych, maszyn rolniczych i ogrodniczych, spawania elektrycznego oraz gazowego, bezpłatnego prawa jazdy kat. B i T (kierowanie pojazdem samochodowym oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą). Absolwenci mają uprawnienia mechaników ciągników, samochodów osobowych i ciężarowych.

Uczeń w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń, stosowanych w produkcji rolniczej;
 •  obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 •  oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 •  prowadzenia samochodów oraz ciągników rolniczych.
 • Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania dodatkowych uprawnień:
 • — operatora kombajnu zbożowego,

— operatora wózków jezdniowych,

— operatora koparko-ładowarki.

Szkoła we własnym zakresie zapewnia w pełni realizację programu praktycznej nauki zawodu. Kształcenie praktyczne odbywa się w naszej szkole w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i warsztatach szkolnych oraz w firmach, stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów w zawodzie.

Baza do nauki zawodu mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych w naszej szkole składa się z:

 • parku maszyn rolniczych, w skład którego wchodzi 9 ciągników rolniczych (m. in. 3 nowe traktory marki Zetor), 2 kombajny zbożowe (jeden z nich to zakupiony w 2017 roku kombajn marki New Holland), przyczep rolniczych i wielu innych,
 •  samochodu do nauki jazdy marki Toyota Yaris, zgodnego z wymaganiami egzaminacyjnymi ośrodków szkolenia kierowców na Śląsku,
 •  szkolnego busa marki Mercedes, dzięki któremu możliwe jest dowożenie uczniów do zakładów, w których odbywa część zajęć praktycznych,
 •  klasopracowni zawodowych z nowoczesnymi tokarkami, stołami roboczymi, narzędziami,
 •  kuźni,
 •  placów manewrowych do realizacji zajęć z prawa jady kategorii B i T.

Nowoczesna i bogato wyposażona baza do nauki zawodu przekłada się na bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego.

Uzyskany zawód umożliwi zatrudnienie w rolnictwie i szeroko pojętej obsłudze rolnictwa. Zakres nabytych wiadomości i umiejętności stwarza możliwości zatrudnienia w innych działach gospodarki.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 1. Morcinka 9, 42-620 ​Nakło Śląskie

tel. 32 381 32 22, tel. fax. 32 381 32 21

http://ckrnaklo.pl/