13 czerwca 2018

Poznaj nasze zawody: Branżowa Szkoła I Stopnia w Katowicach

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej to szkoła, której celem jest kultywowanie tradycji i kultury wypracowanej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, jednocześnie cały czas dążąc do osiągnięcia statusu nowoczesnej szkoły XXI wieku i sprostania oczekiwaniom zarówno obecnych, jak i przyszłych uczniów. Biorąc pod uwagę powyższe założenia dokładamy wszelkich starań, aby nasze kierunki były atrakcyjne dla młodzieży, jednocześnie oferując dodatkowe innowacje.

Współpracujemy z przedsiębiorstwami które dają możliwość naszym uczniom zdobycia dodatkowego doświadczenia. Przedstawiciele współpracujących firm często odwiedzają naszą szkołę, urozmaicając w ten sposób między innymi zajęcia zawodowe i specjalistyczne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

MAGAZYNIER-LOGISTYK (KLASA WOJSKOWA)

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne, kształcenia zawodowe oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Magazynier-logistyk zajmuje się: przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynów, przechowywaniem towarów, ponoszeniem odpowiedzialności za towar złożony w magazynie oraz prowadzeniem dokumentacji magazynowej.

Aby zdobyć tytuł magazyniera-logistyka trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

AU.22 – Obsługa magazynów

Klasa mundurowa to propozycja skierowana głównie dla osób, które swoja przyszłość planują związać z „mundurem”.

Uczniowie klasy mundurowej będą brali udział w dodatkowych zajęciach w terenie:

– wycieczki do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej,

– wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe,

– zajęcia z samoobrony,

– zajęcia z pływania i ratownictwa,

– zajęcia na strzelnicy i wiele innych.

Zespół Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej

  1. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 814 49 98

fax: 33 814 49 98

www.szkoly.bielsko.zdz.pl

e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl