16 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Branżowa Szkoła I stopnia w Kłobucku

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku, ul. Zamkowa 6 proponuje wybór jednego z czterech zawodów: kucharz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Szkoła kształci w systemie opartym na zajęciach praktycznych realizowanych we własnych warsztatach szkolnych i multimedialnych pracowniach branżowych.

Posiadamy akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów,
w których kształcimy. W związku z tym, każdy absolwent zdaje egzaminy w naszych ośrodkach egzaminacyjnych.

Kucharzszkoła posiada własne warsztaty gastronomiczne oraz salę obsługi konsumenta, w których realizowane są zajęcia praktyczne na poziomie gwarantującym absolwentom powodzenie w przyszłej pracy w branży gastronomicznej. Zajęcia uzupełniają różnego typu konkursy oraz uczestnictwo w przygotowaniu i obsłudze dużych imprez.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Ślusarzszkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty mechaniczne, w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnej bazy technicznej dającej absolwentom umiejętności z zakresu wykonywania oraz naprawy maszyn i urządzeń. Ślusarz to zawód ceniony na rynku pracy.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Mechanik pojazdów samochodowych dla tego zawodu jest prowadzona bezpłatna nauka jazdy na kategorię B prawa jazdy. Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty samochodowe oraz stację kontroli pojazdów (kat. A, B, T), w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne z wykorzystaniem m.in. informatycznych systemów diagnostyki pojazdów.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieszkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty budowlane, w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne z wykorzystaniem działów: suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich oraz robót posadzkarskich i okładzinowych. Zawód daje szerokie umiejętności i tym samym duże możliwości zatrudnienia.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

  1. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck

tel./fax 34 317 22 31, 34 317 36 90

http://www.zsnr1-klobuck.edu.pl/

Pawe