11 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Branżowe Szkoły I stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

W Branżowych Szkołach I stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, można się kształcić w wielu zawodach: sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, krawiec, fryzjer, fotograf, tapicer.

Więcej informacji o tych zawodach w informatorze do pobrania CKZiU Sosnowiec – branżowe szkoły I stopnia – informator 2018/2019


Branżowe Szkoły I stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 64.