11 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody w Technikach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

W Technikach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu można się kształcić w wielu zawodach w kilku branżach: ekonomicznej, gastronomiczno-hotelarskiej, projektowania i stylizacji ubioru. Są to następujące zawody: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik weterynarii, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, technik fotografii i multimediów.

Więcej informacji o tych zawodach w informatorze do pobrania CKZiU Sosnowiec – technika – informator 2018/2019


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 64.