20 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie

Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie to najlepsza szkoła techniczna w powiecie zawierciańskim, w rankingu portalu edukacyjnego „Perspektywy” została wyróżniona odznaczeniem „BRĄZOWEJ TARCZY”, zajęła 38 miejsce w woj. śląskim i 263 miejsce w Polsce spośród 1744 Techników w całej Polsce. Prężnie działa w obrębie szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego. To placówka otwarta na wszelkie innowacje.

Szkoła proponuje naukę w zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych, technik informatyk.

Technik lotniskowych służb operacyjnych to zawód zapewniający solidne podstawy wspomagania kontrolera ruchu lotniczego oraz wykonywania wielu zawodów w branży lotniczej. Kierunek został otwarty pod patronatem Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.  Szkoła zawarła porozumienie z firmami GTL Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice-Pyrzowice oraz  LS Technics sp. z o. o. dotyczące współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować  na  lotniskach oraz portach lotniczych (np. na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa, odprawy biletowo-bagażowej, działu służby dyżurnej). Mogą także podejmować pracę w liniach lotniczych, ośrodkach szkolenia lotniczego, organizacjach zarządzających ciągłą zdatnością do lotów, u agentów obsługi naziemnej statków powietrznych, w lotniczych ośrodkach naukowo-badawczych czy państwowym organie zarządzania ruchem lotniczym.

Wyzwaniem dla młodych ludzi są zajęcia realizowane w ramach przygotowań do pracy w służbach mundurowych. Proponujemy szkolenia, które pomogą przygotować się do pokonania trudnych procedur rekrutacyjnych. Celem zajęć jest wyposażenie kandydatów do pracy w strukturach służb mundurowych w wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć jak najwyższą liczbę punktów podczas egzaminów rekrutacyjnych. Zajęcia obejmują przygotowanie kandydatów do testów psychologicznych, do testów z wiedzy ogólnej, sprawnościowych, a także sztukę autoprezentacji. Uczestnicy zdobywają certyfikaty z poszczególnych dziedzin służb mundurowych m.in. wojska, policji służby więziennej, służby granicznej, ochrony celnej, straży pożarnej

U nas UCZEŃ nie jest anonimowy, dostrzeżony i otoczony opieką jest każdy – zarówno wybitny, utalentowany, jak i ten, który potrzebuje wsparcia. Potrafimy wyłonić z tłumu i zapewnić bezpieczeństwo w niepowtarzalnej atmosferze kameralnej szkoły.

Równocześnie nasze drzwi są otwarte na wielki świat. Jesteśmy znani w Polsce i Europie z inicjatyw i projektów o charakterze międzynarodowym. U nas uczymy się języka obcego nie tylko na lekcjach, ale także podczas wyjazdów zagranicznych. U nas młodzież uczy się szybciej i efektywniej poznaje także specyfikę nauki na  wyższych uczelniach.

Informatyk to od jakiegoś czasu słowo klucz na rynku pracy. Nasz kraj potrzebuje 50 tysięcy specjalistów, w przypadku Unii Europejskiej mowa już o milionie ludzi. Podaż nie nadąża za popytem. Część specjalistów opuszcza Stary Kontynent i wyjeżdża do USA czy Azji, część tworzy własne biznesy i… sama szuka pracowników. Zawodem prawie idealnym jest wspomniany informatyk. To ludzie związani z nowymi technologiami są najbardziej zadowoleni ze swojej pracy – daje im satysfakcję i szczęście, zapewnia odpowiedni balans między życiem prywatnym a zawodowym. Pozwala się po prostu spełnić. Co sprawiło, że najbardziej zadowolonym ze swej pracy na Starym Kontynencie jest informatyk ? W odpowiedzi można oczywiście napisać, że wynagrodzenie: specjalista z sektora IT biedy raczej nie cierpi. Ale na tym sprawa się nie kończy – ludzie z sektora przekonują, iż firmy, w których pracują, zapewniają im odpowiednie wsparcie, że poziom stresu jest niewielki, a perspektywy są dobre. Jest jeszcze coś: rozwój. Informatyk musi się dokształcać i podnosić swoje umiejętności, jeśli nie chce wypaść z obiegu. Można zatem zdobyć dobrze płatną pracę, która jednocześnie daje sporo satysfakcji i nawet nie jest stresogenna. Idealne rozwiązanie.

Możemy pochwalić się bogatą ofertą zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania i pasje, ale również wyrównujących braki. Dla zapalonych sportowców proponujemy rozszerzone zajęcia sportowe w nowoczesnej sali gimnastycznej, m.in. techniki samoobrony, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną halową, aerobik, fitness

PRZEZ MAŁE MIASTO DO WIELKIEGO  ŚWIATA

Z myślą o naszych uczniach i ich przyszłości współpracujemy z instytucjami partnerskimi m.in. z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Częstochowską, Politechniką Śląską Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo- Wschodniej, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, Wyższą Szkołą Biznesu z Dąbrowy Górniczej, Uniwersytetem SWPS w Katowicach oraz Polskim Klubem Lotniczym. Mając na uwadze rynek pracy systematycznie opracowywane i składane są wnioski o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. Od 2012 r. dwa razy do roku uczniowie wyjeżdżają na staże i praktyki do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, uzyskują certyfikaty „Mobility tool” potwierdzające doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, logistycznej, a od tego roku również lotniczej. Przelot, pobyt uczniów finansowany jest w całości ze środków unijnych, młodzież otrzymuje także „kieszonkowe”. Z wyjazdów zagranicznych skorzystało już 176 uczniów. Mając Europejską Kartę Jakości młodzież będzie mogła realizować projekty do 2020 r. Organizowane w naszej szkole praktyki zagraniczne stały się ważną, nieodłączną i niezwykle atrakcyjną częścią kształcenia zawodowego.

Dlaczego warto NAM ZAUFAĆ?

— U nas nauczysz się szybciej i bardziej efektywnie dzięki zastosowaniu NEURODYDAKTYKI w praktyce szkolnej.

— Jeśli włączysz się w realizację programów europejskich –  poznasz z nami świat.

— Już na etapie szkoły średniej poznasz specyfikę nauki na interesujących Cię wyższych uczelniach.

— Potrafimy wyłonić Cię z tłumu i zapewnić bezpieczeństwo w niepowtarzalnej atmosferze kameralnej szkoły.

— U nas znajdziesz:

– pomoc i wsparcie przy trudnościach edukacyjnych,

– indywidualną opiekę nauczyciela – mentora dla ucznia zdolnego.

Informacja przygotowana przez dyrektora Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie

Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie

  1. Zakładowa 1, 42-480 Poręba

tel. 32 677 10 64

www.zsporeba.pl

zsporeba@gmail.com