18 czerwca 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 12 w Katowicach

 

W Technikum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach kształcimy w zawodach: technik elektronik, technik fotografii i multimediów, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Zawód: TECHNIK ELEKTRONIK

Typ szkoły: 4-letnie technikum

Kwalifikacje:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik elektronik to jeden z najbardziej wszechstronnych i najbardziej obecnie poszukiwanych na rynku pracy zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, stanowiący doskonałą podstawę do dalszego, w tym i indywidualnego rozwoju.

W naszej szkole zdobędziesz umiejętności związane z:

 • instalacją i eksploatacją urządzeń elektronicznych,
 • pomiarami parametrów urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • instalacją systemów telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej,
 • projektowaniem i instalacją sieci komputerowych,
 • administracją sieci i systemów komputerowych,
 • automatyką przemysłową i robotyką.

Ponadto nauczysz się:

 • programować sterownik PLC
 • projektować systemy mikroprocesorowe (Internet of Things, Wearable Technology) na bazie mikrokontrolerów AVR i ARM (Arduino, Nucleo, NodeMCU)
 • programować mikrokontrolery w różnych językach programowania
 • projektować i programować roboty LEGO MINDSTORMS
 • …i poznasz tajniki wydruku 3D!

Swoje umiejętności będziesz rozwijał pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej z wykorzystaniem ciągle uaktualnianej bazy dydaktycznego sprzętu elektronicznego, w tym bijącej rekordy popularności platformy Arduino w wersjach Uno, Nano, Pro Mini (AVR) i Due (ARMCortex).

Przygotujemy Cię również do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, takich jak elektronika, automatyka i robotyka, informatyka oraz wielu innych blisko związanych tematycznie z programem nauczania naszego technikum.

Stale współpracujemy z firmami z branży elektronicznej i pokrewnych, dzięki czemu masz możliwość m. in. odbywania ciekawych praktyk zawodowych.

Przy naszym technikum prężnie działa Szkolne Koło SIMP – członkowie mogą wziąć udział w darmowych szkoleniach dających różne uprawnienia potrzebne do działalności w branży (uprawnienia energetyczne, operatorów wózków widłowych itp.).

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Najlepsi uczniowie i absolwenci technikum elektronicznego mają możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych STAŻACH ZAGRANICZNYCH (uczniowie klasy trzeciej w ramach miesięcznych praktyk w maju). Obecnie staże odbywają się w Rimini (Włochy).

Zawód: TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Kwalifikacje:

AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się fotografowaniem, skanowaniem i wszelkiego rodzaju optycznym obrazowaniem metodami chemicznymi lub cyfrowymi. Rejestruje i przygotowuje materiały do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Technik fotografii i multimediów może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

Fotografia jest wykorzystywana we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka. Fotografujemy codziennie i wszystkim co mamy pod ręką, zbiory materiałów analogowych poddawane są cyfryzacji i przechowywane w tej postaci, co zdecydowanie zmniejsza koszty ich archiwizowania. Powszechna dostępność aparatów cyfrowych, skanerów, drukarek przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem tych materiałów i ich utrwalaniem w formie pocztówek, folderów, albumów, filmów, oraz publikowaniem w Internecie. Coraz częściej powyższe usługi możemy zlecić do wykonania przez Internet, co znacząco zmniejsza koszty dla klienta, a dla firmy otwiera nowy rynek o zasięgu globalnym. Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania planu zdjęciowego, rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu, wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku, przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych, wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Teoria obrazu fotograficznego, Technologie multimedialne, Rysunek zawodowy, Estetyka i kompozycja obrazu, Działalność gospodarcza, Język angielski zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Techniki fotograficzne, Cyfrowa obróbka obrazu, Projekty multimedialne.

Miejsca odbywania praktyk:

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w klasie III. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze podmiotów do odbywania praktyk zawodowych.

Perspektywy zatrudnienia:

Laboratoria i pracownie fotograficzne instytucji takich jak policja, biblioteki, muzea, Studia fotograficzne, agencje reklamowe, wydawnictwa, archiwa lub własna działalność gospodarcza związana z branżą ślubną, obsługą imprez firmowych, fotografia reklamowa.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych poszerzając kompetencje o dział grafiki komputerowej.

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Gdy uczeń zda egzaminy z dwóch kwalifikacji i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik fotografii i multimediów.

Zawód: TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Typ szkoły: 4-letnie technikum

Kwalifikacje:

EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej to nowy zawód utworzony na specjalne zamówienie i w oparciu o wytyczne Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz pracodawców (liczących się firm z branży IT i teletransmisyjnej), zgłaszających ciągłe, nieustannie rosnące zapotrzebowanie na specjalistów gotowych do podjęcia pracy obejmującej instalację i eksploatację sieci telewizji kablowych, telewizji satelitarnej, połączeń światłowodowych wykorzystywanych w najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych w branży IT i multimedialnej.

Uzyskanie tytułu Technika Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej zapewni absolwentowi naszej szkoły pracę w znanych firmach zajmujących się dostarczaniem sygnału cyfrowego najbardziej wymagającym abonentom, zatem przygotowanie obejmie:

 • projektowanie, instalację, eksploatację i konserwację sieci komputerowych w powszechnie wykorzystywanych standardach przewodowych i bezprzewodowych, w tym –przede wszystkim – w technologii światłowodowej;
 • instalację, eksploatację i konserwację (serwis) sieci telewizji kablowych oraz telewizji przemysłowych;
 • instalację, konfigurację, eksploatację i konserwację urządzeń telewizji satelitarnej;
 • obsługę urządzeń wspomagających organizację transmisji szerokopasmowych, technologii internetowych i multimedialnych.

Nauka każdej z  kwalifikacji kończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji; tytuł technika otrzymuje się po zdaniu egzaminów z obu kwalifikacji i ukończeniu szkoły.

Nauka w technikum trwa:

 • 4 lata w przypadku uczniów kończących gimnazjum;
 • 5 lat w przypadku uczniów po ośmioletniej szkole podstawowej.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to powrót do tradycji kształcenia w Abramowskim wysokiej klasy specjalistów z branży radiowo-telewizyjnej!

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach

 1. Harcerzy Września 1939 r. nr 2

40-659 Katowice

tel. 32 202 82 55, 32 202 86 77

http://www.abramowski.edu.pl