5 grudnia 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 2 w Żywcu

W Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu kształcimy fachowców, którzy w dorosłym życiu doskonale radzą sobie na rynku pracy, prowadząc własne firmy lub pracując w swoim zawodzie. Nasi absolwenci cieszą się doskonałą opinią pracodawców i w wielu przypadkach otrzymują oferty zatrudnienia jeszcze przed ukończeniem szkoły.

Oferowane przez nas kierunki to: technik budownictwa, technik inżynierii sanitarnej, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik przemysłu mody.

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Technik przemysłu mody jest nowoczesnym zawodem, który powstał, aby sprostać zapotrzebowaniu na specjalistów rynku mody w kraju i za granicą. Jest zawodem łączącym dziedziny nauk artystycznych, technicznych i socjologicznych. Kształcenie w ramach kierunku obejmuje: projektowanie zarówno pojedynczych wzorów ubiorów, jak i całych kolekcji zgodnie z tendencjami w modzie; kształtowanie umiejętności stylizacji sylwetki z uwzględnieniem osobowości i budowy figury, technologię wykonania modeli odzieży, marketing mody w szerokim zakresie np. umiejętność zorganizowania profesjonalnego pokazu mody, sesji zdjęciowych, opracowania katalogów modowych, kontraktacji i dystrybucji kolekcji. Absolwent technikum przemysłu mody posiada umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu projektowania i opracowania technologii z zachowaniem zasad etycznych i prawnych.

Absolwent może kontynuować edukację na studiach wyższych na kierunkach związanych z zawodem, takich jak: wzornictwo, projektowanie odzieży, inżynieria materiałów włókienniczych bądź kierunkach pokrewnych: sztuki piękne, grafika komputerowa.

Szkoła oferuje:

 • naukę projektowania ubiorów z wykorzystaniem komputera,
 • zajęcia dodatkowe z rysunku i projektowania odzieży,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • udział w sesjach zdjęciowych i pokazach mody,
 • współpracę z firmami odzieżowymi,
 • zajęcia z modelingu,
 • wyjazdy na pokazy mody i targi mody,
 • nauczanie w przyjemnych i nowocześnie wyposażonych pracowniach,
 • pomoc w opracowaniu portfolio – wizytówki zawodowej,
 • udział w konkursach branżowych i innych o charakterze plastycznym,
 • praktyki zawodowe u pracodawców.

Perspektywy zawodowe:

Założenie własnej firmy – salon mody, praca w autorskich pracowniach projektowania, specjalista aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej, zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach modowych w działach: projektowania kolekcji, organizowania produkcji, zarządzania zespołem pracowników, marketingu mody.

TECHNIK GEODETA

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Geodeta zajmuje się: mierzeniem działek i innych elementów terenu, wykonywaniem podziału nieruchomości, tworzeniem map do różnych celów, obsługą geodezyjną budowy różnych obiektów np. metra, budynków wysokościowych, ulic, dróg, prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, obsługą systemu informacji przestrzennej.

Szkoła oferuje:

 • nowoczesne szkolenia z technologii GPS, skaningu laserowego,
 • warsztaty z obsługi dronów,
 • wykłady i ćwiczenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji AGH w Krakowie,
 • wycieczki przedmiotowe do urzędów, firm geodezyjnych, uczelni wyższych w Krakowie i w Katowicach,
 • ćwiczenia terenowe po II i III klasie – dwa tygodnie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu geodezyjnego, między innymi na Hali Boraczej i Górze Żar.
 • zajęcia z geomatyki z informatyką (Oprogramowanie: WinKalk, MikroMap, C-GEO).

Perspektywy zawodowe:

Założenie własnej firmy po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu, zatrudnienie w firmach geodezyjnych przy pomiarach gruntu i tyczeniu budynków, w firmach budowlanych przy realizacji budów, w urzędach w wydziałach: geodezji, budownictwa, ewidencji nieruchomości.

TECHNIK BUDOWNICTWA (z elementami architektury i dekoracji wnętrz)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji, kierowania zespołami pracowniczymi przy realizacji robót budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług. Uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach z rysunku, historii sztuki i architektury oraz rysowania w programie AutoCad. Nowością są lekcje z projektowania wnętrz. Uczniowie mają możliwość poznania zasad dekoracji wnętrz, doboru kolorów, mebli i wyposażenia pomieszczeń. Nabywają umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennej łączącej design z funkcjonalnością. Swoją przygodę z architekturą wnętrz mogą kontynuować na studiach wyższych.

Szkoła oferuje zajęcia z zakresu:

 • tradycyjnych i nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie,
 • sporządzania projektów budowlano-architektonicznych,
 • kosztorysowania,
 • obsługi profesjonalnych programów do rysowania i kosztorysowania,
 • organizowania przedsięwzięć budowlanych,
 • kierowania robotami budowlanymi,
 • zakładania i zarządzania własną firmą budowlaną,

a także umożliwia:

 • odbycie staży i praktyk zawodowych w lokalnych renomowanych firmach budowlanych,
 • wyjazdy na staże zawodowe do Niemiec,
 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, takich jak prawo jazdy kat. B, uprawnienia spawalnicze, itp.

Perspektywy zawodowe:

Podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach materiałów budowlanych, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, pracowniach projektowych jako doradca techniczny, przedstawiciel handlowy firmy budowlanej i doradca techniczny, własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług budowlanych.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Architekt krajobrazu to zawód interdyscyplinarny, łączący dziedziny nauk przyrodniczych, artystycznych, inżynierskich oraz socjologicznych. Zakres działania architektów krajobrazu jest bardzo szeroki i dotyczy planowania wraz z kształtowaniem krajobrazu, projektowania otwartych przestrzeni publicznych oraz architektury ogrodowej, projektowania publicznych terenów zieleni, rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych i wielu innych działań z zakresu usług, porad i doradztwa.

Absolwent technikum architektury krajobrazu posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętność praktycznego jej wykorzystania w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych.

Szkoła gwarantuje nabycie umiejętności:

 • budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz elementów ich wyposażenia, kierowania i nadzoru nad powyższymi robotami,
 • pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespołach z innymi specjalistami,
 • zarządzania pracami projektowymi, budowlanymi i pielęgnacyjnymi właściwymi dla terenów zieleni,
 • oceniania negatywnych dla środowiska przyrodniczego, kulturowego czy estetyki krajobrazu skutków swojej działalności projektowej,
 • profesjonalnego wykorzystania rysunku zawodowego,
 • zastosowania w pracy zawodowej wiedzy z zakresu historii ogrodów, historii sztuki

i architektury.

Szkoła umożliwia:

 • odbycie staży i praktyk zawodowych w lokalnych, renomowanych firmach działających w branżach szkółkarskich, ogrodniczych, florystycznych i biurach architektonicznych,
 • wyjazdy na staże i praktyki zagraniczne (Niemcy, Irlandia),
 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych takich jak prawo jazdy kat. T.

Perspektywy zawodowe:

Podjęcie pracy w firmach: urządzających i pielęgnujących tereny zieleni, pracowniach projektowych, firmach konsultingowych, developerskich i wykonawczych, dyrekcjach parków narodowych i krajobrazowych, instytutach naukowo-badawczych, państwowych zajmujących się ochroną środowiska i założenie własnej firmy.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.54. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to specjalista zajmujący się przygotowaniem stron www i produkcją poligraficzną. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego, posiada umiejętności z zakresu procesów wydruku, fotografii, znajomości programów do tworzenia grafiki wektorowej i bitmapowej, przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych.

Szkoła oferuje:

 • wycieczki przedmiotowe do SFR, drukarni oraz uczelni wyższych,
 • dostęp do programów graficznych: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i innych,
 • praktyki w firmach graficznych na terenie Polski i poza granicami,
 • bezpłatny dostęp do platformy Office365.

Perspektywy zawodowe:

Prowadzenie własnej firmy, podjęcie pracy jako: grafik w studiach reklamy, drukarniach, firmach produkcyjnych, fotograf/grafik w studiach fotograficznych, grafik w firmach projektujących i obsługujących strony www.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

AU.26. Projektowanie fryzur.

Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie, strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne.

Szkoła gwarantuje nabycie umiejętności:

 • organizowania i wyposażania zakładów fryzjerskich,
 • dopasowywania, obsługiwania i konserwowania urządzeń i narzędzi fryzjerskich,
 • dopasowywania zabiegów pielęgnacyjnych do rodzaju włosów i skóry,
 • stosowania nowoczesnych technik fryzjerskich zgodnie z modą,
 • dopasowywania fryzury do kształtu twarzy i typu urody,
 • dobierania peruk, tresek, dopinek, tupetów,
 • udzielania porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów,
 • wykorzystywania wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz światowych tendencji w stylizacji fryzur,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w pracy zawodowej.

Perspektywy zawodowe:

Praca w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych, własny zakład fryzjerski, przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich, nauczyciel zawodu po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych.

TECHNIKI INŻYNIERII SANITARNEJ

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Technik inżynierii sanitarnej to specjalista zajmujący się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych, wentylacji i klimatyzacji. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Posługuje się dokumentacją techniczną, sporządza kosztorysy i oferty przetargowe, wykonuje kalkulację robót instalacyjnych.

Szkoła oferuje:

 • możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami montażu sieci i instalacji sanitarnych,
 • poznanie hybrydowych systemów grzewczych tj. pompy ciepła, systemy solarne, fotowoltaika oraz ogrzewanie podłogowe,
 • udział w licznych szkoleniach zawodowych, potwierdzonych imiennymi certyfikatami,
 • udział w spotkaniach z firmami branżowymi takimi jak: Geberit- KOŁO, PURMO, Viessmann Polska, Galmet, kotły DEFRO, sterowniki Tech – ciepło w Twoim domu, Protech-kotły, Valvex , System KAN-therm, Ottone – technika grzewcza, SFA Poland REGULUS-system, Vawin, Gamrat Jasło, Kotły Tekla, Kotły Rakoczy, Buderus, Hewalex, Ferro, KISAN,GRUNDFOS pompy, JUNKERS kotły oraz wiele innych,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym: Miejskim Zakładem Ciepłowniczym „EKOTERM”, MPWiK w Żywcu, Stacją uzdatniania wody w Żywcu i w Kobiernicach,
 • udział w licznych wycieczkach zawodowych do firm,
 • poznanie najnowocześniejszego sprzętu i urządzeń do montażu systemów instalacyjnych,
 • naukę montowania nowoczesnych instalacji sanitarnych oraz sieci zewnętrznych,
 • współpracę z polskimi liderami branży grzewczej, min. DEFRO, Galmet, Kotły TEKLA, Kotły Rakoczy,
 • udział w projektach unijnych i praktykach zagranicznych,
 • praktyki zawodowe u najlepszych instalatorów na Żywiecczyźnie,
 • doskonałe przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

Własna działalność gospodarcza, instalator w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kierownik budowy w firmach wykonawczych zajmujących się budową i eksploatacją sieci i instalacji; pracownik serwisu w firmie produkującej urządzenia sterujące instalacjami, doradca techniczny lub przedstawiciel handlowy w firmie produkującej urządzenia instalacyjne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://zsbd.edu.pl/

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu

Technikum nr 2

ul.Szkolna 2, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 21 75

e-mail: poczta@zsbdzywiec.internetdsl.pl