6 czerwca 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Technikum w Zespole Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej to szkoła, której celem jest kultywowanie tradycji i kultury wypracowanej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, jednocześnie cały czas dążąc do osiągnięcia statusu nowoczesnej szkoły XXI wieku i sprostania oczekiwaniom zarówno obecnych, jak i przyszłych uczniów. Biorąc pod uwagę powyższe założenia dokładamy wszelkich starań, aby nasze kierunki były atrakcyjne dla młodzieży, jednocześnie oferując dodatkowe specjalizacje.


Szkoła współpracuje z przedsiębiorstwami które dają możliwość naszym uczniom zdobycia dodatkowego doświadczenia. Przedstawiciele współpracujących firm często odwiedzają naszą szkołę, urozmaicając w ten sposób między innymi zajęcia zawodowe i specjalistyczne.

Technikum kształci w zawodach:

  • technik realizacji nagrań – klasa patronacka ¾ undergound studio.
  • technik usług fryzjerskich – specjalizacja: wizaż i stylizacja.
  • technik informatyk – specjalizacja esportowa/ specjalizacja: tworzenie gier komputerowych.
  • technik logistyk (klasa wojskowa).
  • technik spedytor (klasa policyjna)

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ:

Poza przygotowaniem do matury, uczeń w ramach zajęć zawodowych z realizacji dźwięku
i produkcji muzyki zostanie przygotowany do pracy w programach do nagrywania
i obrabiania dźwięku na potrzeby artystyczne, radiowe, telewizyjne i inne. Absolwent zostanie przygotowany do tego, aby w sposób profesjonalny zajmować się pracą
z dźwiękiem, zapewniając właściwe jego parametry techniczne i estetyczne.

Podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realizacji nagrań i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy
w obu przypadkach jest komputer i DAW (Digital Audio Workstation), czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH:
– SPECJALIZACJA: WIZAŻ I STYLIZACJA

Kształcąc się na kierunku technik usług fryzjerskich zdobędziesz wiedzę i umiejętności
z zakresu pielęgnacji, nietrwałego i trwałego przekształcania włosów a także koloryzacji, strzyżenia oraz przedłużania i zagęszczania włosów. Nasi nauczyciele pokażą Ci, jak fachowo przeprowadzać poszczególne zabiegi fryzjerskie. Zdobędziesz wiedzę o wyposażeniu salonu
i stanowiska fryzjerskiego oraz dotyczącą przygotowania fryzjera i klienta do zabiegów.
Od roku szkolnego 2016/2017 wprowadzono specjalizację wizaż i stylizacja. Jest ona doskonałym uzupełnieniem kierunku wiodącego i poszerza zakres wiedzy o tematykę związaną z pielęgnacją twarzy. Zajęcia praktyczne z zakresu fryzjerstwa, wizażu i stylizacji odbywają się w wyposażonych w podstawowy sprzęt i materiały pracowniach ćwiczeń. Uczniowie mają możliwość przygotowania i udziału w konkursach fryzjerskich i kosmetycznych.

TECHNIK INFORMATYK:
– SPECJALIZACJA ESPORTOWA
– SPECJALIZACJA: TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH

Chcesz poznać zasady tworzenia gier? Nasz nowy profil to propozycja dla Ciebie. Jako technik informatyk będziesz mógł realizować swoją pasję. Może w przyszłości założysz własną firmę?

Zajęcia z zakresu tworzenia gier komputerowych poprowadzi Pan Adam Cichy – developer w współpracującej z nami firmie 4EXPERIENCE. Zajęcia prowadzone będą w profesjonalnej, bogato wyposażonej pracowni ćwiczeń. Technik informatyk o specjalizacji e-sportowej to niezwykle atrakcyjny kierunek, pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e-sporcie. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach w takich grach, jak CS:GO, LoL, Overwatch, Dota 2, Starcraft II i inne. Po zakończeniu edukacji możesz zdobyć pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach projektujących grafikę i wykorzystujących zaawansowane modele graficzne, w grupach developerskich tworzących gry komputerowe oraz inne rozwiązania graficzne i firmach projektujących i udostępniających systemy i usługi informatyczne.

TECHNIK LOGISTYK (KLASA WOJSKOWA)

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę
z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy wojskowej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie, są to: wycieczki do jednostek wojskowych, zajęcia w jednostkach straży pożarnych, policji i innych, wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe, zajęcia z samoobrony, zajęcia z pływania i ratownictwa, ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, paintball, obóz survivalowy, zajęcia na strzelnicy i wiele innych.

TECHNIK SPEDYTOR (KLASA POLICYJNA)

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy policyjnej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie, są to: wycieczki do jednostek mundurowych, zajęcia w jednostkach straży pożarnych, policji i innych, wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe, zajęcia z samoobrony, zajęcia z pływania i ratownictwa, ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, paintball, obóz survivalowy, zajęcia na strzelnicy i wiele innych.

Kontakt:

Zespół Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 814 49 98, fax: 33 814 49 98 www.szkoly.bielsko.zdz.pl, e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl


*Informacja opracowana przez Zespół Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku -Białej ZDZ w Katowicach